Úvod Recenze knih

Recenze knih

název knihy : Malý rádce pro cestovatele: Jak se chránit proti HIV/AIDS, žloutenkám typu B, C a dalším pohlavně přenosným infekcím

Autor: International travel and Health (světová zdravotnická organizace)
Nakladatelství: Státní zdravotní ústav/CEM
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 18
ISBN: 978-80-7071-293-1
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

„Vzhledem k tomu, že od vydání našich publikací týkajících se infekce HIV a onemocnění AIDS určených pro cestovatele uběhla řada let a o tento typ preventivních materiálů existuje stálý zájem, vytvořili jsme zcela novou brožuru „Malý rádce pro cestovatele – jak se chránit proti HIV/AIDS, žloutenkám typu B, C a dalším pohlavně přenosným infekcím.“ (z úvodu knihy).


Naše recenze

Publikace není nikterak obsáhlá a má malý formát, který vám umožní ji mít kdykoliv při sobě, k čemuž je také určená. Najdete v ní základní informace, které vám pomohou se chránit proti pohlavním nemocem na vašich cestách. Po úvodu následují menší kapitolky o infekčních nemocech, které představují potenciální riziko pro cestovatele, sexuálně přenosné nemoc a nemoci přenášené krví. Poté se autoři věnují hepatitidě B. Zaměřují se na jejího původce, přenos, povahu nemoci, zeměpisné rozšíření, riziko pro cestovatele, profylaxe. Stejné informace v brožurce najdete i k hepatitidě C a u HIV/AIDS a k dalším sexuálně přenosných infekcím. Brožurka se ještě věnuje náhodné expozici s krví nebo jinými tělními tekutinami, kožní expozicí, expozicí oční a sliznice. Dále tu najdete informace o bezpečnostním opatření a léčbě. Kniha je věcná, přínosná a dobře se čte. Na konci publikace najdete mapky výskytu hepatitidy B, hepatitidy C a infekce HIV. Text je velmi dobře strukturovaný a důležité části jsou vyznačené tučně. V průvodci se budete velmi snadno orientovat.

název knihy : Neurologické komplikace HIV/AIDS

Autor: Rudolf Černý, Ladislav Machala
Nakladatelství: Karolinum
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 303
ISBN: 978-80-246-1222-5
cena : 329 Kč
Anotace

Kniha je určena v první řadě neurologům a infekcionalistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu.


Naše recenze

Publikace je zaměřená na odborníky - lékaře, kteří mají odborné znalosti. Pro laika je kniha těžko stravitelná. Na začátku knihy je předmluva, úvodní slova autorů a seznam použitých značek. Poté následuje obecná část, která se zaměřuje na problematiku HIV/AIDS. Následuje část speciální, která je zaměřená na neurologické projevy primární HIV infekce, HIV encefalopatie, onemocnění míchy, postižení periferního nervového systému při HIV infekci, postižení kosterního svalstva při HIV infekci. Obsáhlá část knihy se zaměřuje na infekční onemocnění postihující nervový systém. Dále se více dozvíte o nádorech postihujících nervový systém u osob s HIV infekcí, cévní postižení CNS při HIV infekci, neurologické nežádoucích účincích antiretrovirové terapie, záchvatovém onemocnění při HIV/AIDS, bolestivých stavech při HIV/AIDS. Kniha je obohacená o zkušenosti souboru nemocných a najdete tu i doporučené postupy a algoritmy diagnostiky neurologických komplikací HIV/AIDS. V knize najdete přehledné fotografie, občas nějaký graf či tabulku. Po každé kapitole následuje přehled literatury, ze které autoři čerpali a kterou je vhodné využít na další studium problematiky. Na konci knihy najdete přehled internetových zdrojů informací o problematice HIV/AIDS.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Pohlavní nemoci.biz
Kontakty